De laatste 31 dagen waren er 0 actieve spelers!

Regels
Hoewel we verwachten van leden dat ze zich kunnen gedragen is het toch belangrijk duidelijk te maken wat we niet willen op deze server. Daarom hieronder een overzicht met de regels. Mocht je deze regels overtreden, kan dat betekenen dat je bouwrechten worden ontnomen en je tijdelijk of permanent de toegang tot de server wordt ontzegd. Deze regels gelden voor iedereen! VIP's zullen ondanks hun bijdrage hetzelfde worden behandeld bij een overtreding van deze regels.

Respectvol met elkaar omgaan

Een hele simpele regel, maar mensen blijken dit nog wel eens niet te snappen. Wat houdt het concreet in? Andere mensen in hun waarde laten, dus niet andermans bouwwerken kapot maken of dingen van anderen stelen. Ook betekent dit dat je je netjes gedraagt in de chat. Overmatig schelden, racisme, pesten en andere nare dingen wordt niet gewaardeerd.

Alles wordt handmatig verzameld en gebouwd

In tegenstelling tot sommige andere servers waarbij blocks en items gratis worden verstrekt, moet op deze server alles handmatig worden verzameld. Het onrechtmatig kopiëren van items is dan ook niet toegestaan. Systemen (bijvoorbeeld 'mobtowers' of 'cactusfarms') waarbij automatisch items/blocks verzameld kunnen worden zijn toegestaan zolang er geen lag wordt veroorzaakt. Modificaties (mods) waarmee je automatisch bouwwerken kunt maken en bouwen zijn niet toegestaan.

We houden de bouwwerken netjes

Natuurlijk mag je zelf weten wat je bouwt, hoe onaantrekkelijk anderen het ook mogen vinden. Toch stellen we een aantal regels omtrent bouwwerken. We verwachten dat als je een groot project start, hiervoor eerst de benodigde werkers verzameld. Het komt maar al te vaak voor dat een project halverwege wordt gestopt vanwege motivatiegebrek. Een wereld vol halve bouwwerken, daar wordt niemand gelukkig van. Daarom verwachten we ook, dat als je aan een project begint, dit ook af maakt!

We bouwen niet te dicht op elkaar

Om iedereen genoeg vrijheid te geven om te bouwen dient een nieuw bouwwerk voldoende afstand te houden van andere, al bestaande bouwwerken. Voldoende afstand houden betekend dat je vrij dicht op een enkel simpel huisje van iemand kan bouwen, maar meer ruimte moet houden bij grote projecten. Het devies is: hoe groter het project, hoe meer afstand je moet houden. Wanneer een onafgemaakt project langer dan twee maanden stil ligt, mag deze worden verwijderd om ruimte te maken voor een ander project. De bouwsels worden dan opgeslagen in een bestand zodat deze later evt wel weer beschikbaar zijn.

Nederlands is de voertaal

Tweakcraft is een Nederlandse Minecraft server en dat willen we graag zo houden. Dit betekent niet dat buitenlandse gasten in het geheel niet welkom zijn! Wanneer mensen op bezoek komen kan je deze vriendelijk in het Engels benaderen en buitenlanders mogen ook speelrechten krijgen. Het uitgangspunt is dat elke speler zich in het Nederlands moet kunnen uiten zonder hierover aangesproken te worden.

Niet alle mods zijn toegestaan

Modificaties zoals cliënt mods en macro’s zijn tot een bepaalde hoogte toegestaan. Uitgangspunt hierbij is dat de speler die ze gebruikt geen voordeel mag hebben bij het minen van resources of het maken van bouwwerken, ten opzichte van een speler die deze aanpassingen niet gebruikt.

Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld een mod om een minimap te zien is toegestaan, maar een aanpassing van deze mod om snel mineralen op te sporen niet. Macro’s waarbij je automatisch kan lopen en minen zijn dan ook niet toegestaan, maar macro’s om sneller “/home” of “/tp naam” in te typen wel weer. Andere mods die zijn verboden zijn mods waarbij je kunt vliegen of bepaalde mine- of bouwwerkzaamheden kunt automatiseren.