Per speler is er gemiddeld 4 uur gespeeld op de server!

Ranks
De spelers op de server zijn ingedeeld in verschillende groepen. Hieronder staat uitgelegd welke groepen er zijn, wat de bijbehorende kleur is en voor wie het is bedoeld, in volgorde van mogelijkheden.

BeunhaasWanneer een lid de regels heeft overtreden en niet is gebanned, wordt deze in deze groep geplaatst. Een beunhaas heeft geen bouwrechten en kan geen kistinhoud bekijken. Ook zijn mogelijkheden om snel te reizen (zoals 'warps') ontnomen.
GuestDeze groep is bedoelt voor mensen die een kijkje komen nemen op de server. Gasten hebben geen rechten om blokken te plaatsen/minen en kan ook geen kistinhoud bekijken. Dit is de standaardgroep wanneer je voor het eerst de server binnenkomt.
ApprenticeSpelers die deze kleur dragen zijn gasten (zie hierboven). Het verschil met 'normale' gasten is dat deze personen zich hebben geregistreerd op de Tweakcraft website en kunnen bouwen in een speciaal voor hun bedoelde wereld.
BuilderSpelers welke door een bestaand lid zijn goedgekeurd om te mogen bouwen, worden builders genoemd. Dit is veruit de grootste groep. Builders hebben bouwrechten en kunnen gebruik maken van 'warps'.
VIPSpelers die een donatie doen voor de serverkosten, worden in rank verhoogd naar 'VIP'. Hiermee wordt duidelijk voor andere gebruikers dat deze spelers de server financieel hebben ondersteund. Een VIP heeft dezelfde rechten als een Builder plus wat extra mogelijkheden. Zo kan een VIP bijvoorbeeld direct naar iemand toe teleporteren via het "/tp"-commando en heeft een VIP toegang tot een extra survivalwereld.
Game OperatorDe Game Operator (GO) is het eerste aanspreekpunt voor de speler. De GO houdt zich voornamelijk bezig met het bestrijden van cheats en het ondersteunen van gebruikers bij het controleren van griefs, het aanmaken van zones en warps. Ook houdt de GO zich bezig met de sfeer in de server-chat en conflictbeheersing. Tot slot is de GO de persoon die nieuwe gebruikers wegwijs maakt in het spel en vragen hierover beantwoordt.
Super Game OperatorDe Super Game Operator (SGO) heeft dezelfde taken als een GO, met als aanvulling het kunnen bewerken van de wereld met behulp van de tool WorldEdit. Hiermee kunnen SGO's o.a. gebouwen van gebruikers verplaatsen. Samen met de GO's zijn SGO's verantwoordelijk voor alle ingame aspecten van het spel.
ServerAdminDe Server Administrator (SA) is verantwoordelijk voor het technische aspect van de server. Hieronder valt het beschikbaar houden van de Minecraft server, maar ook het onderhoud van de website, het beheren van backups en beveiligings-aspecten. Ingame voert de SA geen taken uit. Wel hebben SA's contact met GO's en SGO's om technische problemen die ingame spelen op te lossen.
Community ManagerDe Community Manager (CM) houdt zich bezig met het aansturen van het gehele admin-team en is verantwoordelijk voor de communicatie richting de spelers. Daarnaast zet de CM (samen met de rest van het team) het beleid en de visie (voor continu´teit en servergroei) uit van Tweakcraft.